Kde se berou použité MVL licence? 5 měsíci ago

MVL licence musí pocházet z území EU. My licence nakupujeme na licenční burze, kde je nabízí velká řada ověřených dodavatelů. Prodávají je zákazníci, jejichž společnosti přešly na jiné technické řešení, popřípadě na vyšší verzi licence. Starší verze totiž nemusí být pro jiné uživatele přítěží, naopak ji často vítají pro její jednoduchost a známé prostředí.

 

Mimo to se na burze objevují také licence od velkých společností, které nakoupí větší množství licencí, než reálně využijí. Po pár měsících pak zjistí, že jim třeba 200 licencí zbylo. Ekonomicky mnohem výhodnější tak pro ně je licence prodat dále – za nižší cenu.

 

V neposlední řadě tady najdete společnosti, které ukončují činnost – a své licence rády odprodají, protože jim v nich visí nemalé finanční prostředky. Díky trvalým licencím nepřichází o peníze, které vložili do nákupu a mohou s nimi dále pracovat.

Commenting is Disabled on Kde se berou použité MVL licence?

}(jQuery));