Licencování Windows Server 3 týdny ago

Velmi často se setkáváme s otázkami našich klientů ohledně licencování Windows Serveru Vám velmi stručně popíšeme základní kroky jak na to.

Licence jako taková se primárně dělí na Standard a Datacenter. Za nejnižší možnou variantu pak lze brát Essentials, která je v podstatě jednoduchá a váže se na jeden server s 25 uživateli a 50 zařízeními. Rozdíl mezi Standard a Datacenter je zejména ve virtualizaci a dalších funkcionalitách. Nejčastější otázkou je virtualizace, kdy počet virtuálních serverů už vybízí ke sáhnutí po licenci Datacenter.

Jako první musíme pokrýt hardware a následně jen přidáváme počet licencí určený pro virtualizaci. Platí jednoduchá poučka:

 • pro jeden fyzický server musíme mít licenci minimálně pro 16 jader
 • s tím se pojí povinnost mít pro jeden fyzický procesor minimálně licenci pro 8 jader
 • pokud máme licenci pro 16 jader, vychází z ní právo pro dva virtuální servery

Praxe u licence Standard a Datacenter:

 1. Jeden server s jedním fyzickým procesorem a čtyřmi jádry = 16 jader, abychom splnili podmínku pro minimální počet jader.
 2. Jeden server se dvěma procesory, každý po čtyřech jádrech = 16 jader, jsme stále v limitu minimální konfigurace.
 3. Dva servery, každý s jedním procesorem po čtyřech jádrech = 32 jader, musíme splnit podmínku 16 jader pro jeden server.

Jakmile pokryjeme správně fyzické servery, procesory a jádra, můžeme řešit virtualizaci. Při každém balíku licencí 16 jader máme právo na dva virtuální servery. V případě potřeby čtyř virtuálů stačí přidat další balík 16 jader.

Praxe u licence Standard:

 1. Jeden server s jedním fyzickým procesorem a čtyřmi jádry, + 2 virtuální servery = 16 jader, splníme minimální počet jader tzn. 16 a k tomu máme právo na dva virtuální servery.
 2. Jeden server se dvěma procesory, každý po čtyřech jádrech + 4 virtuální servery = 32 jader,
  16 jader pro fyzický server a dva virtuální servery + 16 jader pro další dva virtuální servery.
 3. Dva servery, každý jeden procesor po čtyřech jádrech + 8 virtuálních serverů = 64 jader,
  pro fyzické servery 32 jader a ty mají právo na 4 virtuální servery. Ty doplní dalších 32 jader pro další 4 virtuální servery.

 

U licence Datacenter je neomezený počet virtuálních serverů. Nemusíme je tedy počítat, stačí aby byl správně licencován hardware. Při srovnání licencí Standard a Datacenter nám požadovaná virtualizace ukáže do čeho investovat.

Přístupové klientské licence CAL fungují stále stejně jako u předchozích verzí, jsou k dispozici User nebo Device a doplňková klientská licence Remote Desktop Services, Rights Management Services a Identity Management.

Commenting is Disabled on Licencování Windows Server

}(jQuery));